Program o najmniej poznanej w zakresie składu chemicznego i działania na organizm ludzki substancji – dopalaczach, środkach psychoaktywnych, które często zastępują klasyczne narkotyki.

Mimo wprowadzenia w lipcu 2015 restrykcyjnej ustawy zrównującej dopalacze z narkotykami, dopalacze nadal są produkowane i szeroko dystrybuowane wśród młodych ludzi.

Mówimy o skutkach ich działania na mózg człowieka, oraz o tym, że nie istnieje „profilaktyka uzależnień” w odniesieniu do dopalaczy ze względu na ich toksyczność.

Udowadniamy na przykładach, że młody człowiek nie zdąży się od nich uzależnić, ponieważ pierwsze zażycie bardzo często bywa ostatnim.

Autorem wszystkich utworów i scenariuszy spektakli dla dzieci, wykonywanych przez zespół „Mała Orkiestra Dni Naszych” jest Jerzy Kobyliński.

Wszystkie prawa, łącznie z prawem autorskim są zastrzeżone.

Wykorzystywanie do celów zarobkowych, w całości lub we fragmentach, bez wiedzy i pisemnej zgody Autora jest prawnie zabronione.

Autor wyraża zgodę na wykorzystywanie piosenek do celów niekomercyjnych przez przedszkola, szkoły i instytucje kulturalno-oświatowe.