Oferta programowa dla dzieci


TProponujemy Państwu cykl koncertów profilaktycznych, przeznaczonych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (również dla klas VII-VIII szkół podstawowych).

Image

Zespół konsekwentnie bawi i uczy, przekazując dzieciom ważne życiowe prawdy. Utwory łatwo wpadają w ucho i trafiają do dzieci dzięki prostemu, typowo dziecięcemu językowi, przez co młoda publiczność dostrzega w piosenkach sytuacje z własnego życia.
Tym razem artyści mówią i śpiewają o przyjaźni, szacunku dla innych ludzi, o pomaganiu słabszym, o opiece i odpowiedzialności za swoje własne zwierzątko, a także o prawidłowym zachowaniu się na jezdni.
Autorem wszystkich utworów i scenariuszy spektakli dla dzieci, wykonywanych przez zespół „Mała Orkiestra Dni Naszych” jest Jerzy Kobyliński.
Wszystkie prawa, łącznie z prawem autorskim są zastrzeżone.
Wykorzystywanie do celów zarobkowych, w całości lub we fragmentach, bez wiedzy i pisemnej zgody Autora jest prawnie zabronione.
Autor wyraża zgodę na wykorzystywanie piosenek do celów niekomercyjnych przez przedszkola, szkoły i instytucje kulturalno-oświatowe.