Oferta programowa dla dzieci


TProponujemy Państwu cykl koncertów profilaktycznych, przeznaczonych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (również dla klas VII-VIII szkół podstawowych).

Image

W tym spektaklu, Mała Orkiestra Dni Naszych konsekwentnie trzyma się swojego motta: „edukacja przez muzykę i zabawę”. Tym razem Zespół Jurka-Ogórka odpowiada na pytanie: „co to znaczy być mądrym dzieckiem?”.
W otaczającym nas świecie, niebezpieczeństwo czyha w sieci internetowej, w domu, na ulicy, wszędzie.
Trzeba znać swoje prawa i obowiązki, wiedzieć, co to jest kultura osobista, co to jest honor, na czym polega „mądra” odwaga, dlaczego warto pomagać innym ludziom, wreszcie jak być młodym patriotą.
Mądre dziecko zna zagrożenia, ale jednocześnie otwarte jest na świat i ludzi.
Mądre dziecko pochłania wiedzę, jest radosne i szczęśliwe. I tylko takie dziecko ma szansę na sukces w przyszłości.
Płyta i program pod honorowym patronatem Rzecznika Praw dziecka oraz Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Autorem wszystkich utworów i scenariuszy spektakli dla dzieci, wykonywanych przez zespół „Mała Orkiestra Dni Naszych” jest Jerzy Kobyliński.
Wszystkie prawa, łącznie z prawem autorskim są zastrzeżone.
Wykorzystywanie do celów zarobkowych, w całości lub we fragmentach, bez wiedzy i pisemnej zgody Autora jest prawnie zabronione.
Autor wyraża zgodę na wykorzystywanie piosenek do celów niekomercyjnych przez przedszkola, szkoły i instytucje kulturalno-oświatowe.