Oferta programowa dla młodzieży


TProponujemy Państwu cykl koncertów profilaktycznych, przeznaczonych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (również dla klas VII-VIII szkół podstawowych).

Image

Szeroka profilaktyka antynarkotykowa i antyalkoholowa.
Mówimy o nas samych, o naszych pasjach i zainteresowaniach, które nie pozwalają narkotykom i alkoholowi na wtargnięcie w nasze życie.
Na własnym przykładzie próbujemy udowodnić, że hobby i pasja mogą być często tarczą i ratunkiem przed nałogiem.
Ludzie bez zainteresowań mają często zaniżoną samoocenę, co jest główną przyczyną zabijająca asertywność, przez co są bardziej narażeni na zły wpływ otoczenia i grup rówieśniczych.
Zachęcamy do szukania własnej drogi i pasji, która może okazać się sposobem na życie w przyszłości.
Autorem wszystkich utworów i scenariuszy spektakli dla dzieci, wykonywanych przez zespół „Mała Orkiestra Dni Naszych” jest Jerzy Kobyliński.
Wszystkie prawa, łącznie z prawem autorskim są zastrzeżone.
Wykorzystywanie do celów zarobkowych, w całości lub we fragmentach, bez wiedzy i pisemnej zgody Autora jest prawnie zabronione.
Autor wyraża zgodę na wykorzystywanie piosenek do celów niekomercyjnych przez przedszkola, szkoły i instytucje kulturalno-oświatowe.